ԿԻՒՐԵՂԵԱՆ


Անուշ



Արմէն



Մաննիկ
bandiera inglese Կիւրեղեան Գերդաստան
Վիլլա "Արարատ" - Ազոլօ - Թրէվիզօ - Իտալիայ   իւղաներկ: Պիպա Աշմօօր - Լօնտօն