1895-1995: Հարիւր Տարի Ճարտարապետութիւն
ԿԻՒՐԵՂԵԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՈՑ
Ազոլօ (Թրեվիզօ) ԻտալիայԼեւոն Կիւրեղեան (1871-1950) Ճարտարապետ, Հրոմ 1895

Յովհաննէս Կիւրեղեան
(1902-1984) Ճարտարապետ և Ճարտարագետ, Փատովայ 1925

Արմէն Կիւրեղեան (1938) Ճարտարապետ, Վենետիկ 1964: Ազոլօ (Թրեվիզօ) Իտալիայ) կը բնակի

Մաննիկ Կիւրեղեան (1944) Ճարտարապետ, Վենետիկ 1971: Սանթա Մօնիքա (Լօս Անճելէս, Քալիֆօրնիայ) կը բնակի

Հայկ Կիւրեղեան (1945-1985) Ճարտարապետ, Վենետիկ - 1969