Արմէն Կիւրեղեան
Ազոլօ (Թրեվիզօ) Իտալիայ
Ճարտարապետ

armen Ազոլո ծնած եմ: Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի վէրջին, մօրս ծննդաւայր գիւղը -Ֆրասսէնէ'- Տօլօմիթ լեռնային գաւայրին մէջ, նախակրթարանը աւարտեցի: Մեր լեռներուն համար հրապուրումս հոն սկսավ: Յետոյ Փարիզ Սամուել Մուրատ վարժարանը, դպրոց ուղղարկեցին: Այդկէ յետոյ Ճարատարապետութեան ուսումներս Վենետիկի համալսարանը աւարտեցի:
Հօրս աշխատութիւնը շարունակելով, իր և եղբօրս հետ մեր ճարտարապետութեան աշխատանոցը (Gurekian Studio Architettura) բացինք. մեր աշխատութիւնը մանաւանդ հասարակաց շէնքերու, ելեգտրոկայաններու և քաղաքաշինութեան նախագիծներու ուղղուաց էր: Ես լեռնայն ձմեռնայն մարզական և սքիի հողամասերու նախագիծերով զբաղեցայ աշխարհիս մէկ ծայրէն միւսը:
Հօրս և եղբօրս մահէն յետոյ` քրոջս Ամերիկայ մեկնումէն յետոյ, իմ ճամբորդութիւնները դադրեցի և կրկին հոս Ազոլօ վերադարցայ մեր ընտանէկան տունը, վիլլա «Արարատ»: