Մաննիկ Կիւրեղեան
Սանթա Մոնիքա - Լօս Անճելէս
Ճարտարապետ

Ինքզինքս չափազանց բախտաւոր կը համարեմ Ազոլոի պէս սքանչելի տեղ մը ծնած ըլլալուս համար, հովուերգական բլուրներու մէջ, ուր մեծ հայրս իր "Վիլլա Արտարատ"ը կանգնած էր:

Բնութեան եւ պատմական գեղեցկութիւններէ շրջապատուած էի. ազդեցուցուած էի մեր ընտանեկան ճարտարապետութեան աշխատանոցի մէք գտնուած արդիական արուեստագեդներու ու նկարիչներու հրատարակութիւննետէն, զոր օրինակ` Չարլես եւ Ռեյ Էամս, Մաթիս, Քլէէ, Քալտէր, Մօուր, Քանտինքի, եւն:

Վենեետիկի ճարտարապետութեան համալսարանի ուսւմները աւարտելէն յետոյ, զանազան տարիներ սորվեցնելէն յետոյ, 1986ին` ամուսինիս ու փոքր զաւակիս հետ Լօս Անճելէս տեղափոխուեցայ: Այդտեղ "կրաֆիք տեզային"ի ու "արթ"ի դասընթացքներ հետեւեցայ եւ այնպէս յաջողեցայ տեսողական ստեղծագործութիւններու իրականացումի խոր ցանկութիւնս արտայայտել:

Ես զուարթ ու արտառոց արուաստագետ մըն եմ որ տարբեր նիւթերով կը ներկէ, կը տպագրէ եւ կը կազմէ` բնութեան ու իր բնակիչներեն ներշնչուած:

Վերջին 15 դարիներու ընթացքին Թէն Վումեն, Սանթա Մօնիքաի մէջ, գոբերադիվին մաս կը կազմեմ: Իմ աշխատութիւնները հոն երգու տեղ ցուցադտրուած են - Մէին Սթրիթ ու Մոնթանա Աւենյու:

Paintings