Յովհաննէս Կիւրեղեան
Հայ Աշտարակ (Անիէր Լեռ - Տոլօմիթ) - Առաջին մագլցումը
Հայ Աշտարակ
25 օգոստոս 1929
«Առաջին այս գագաթին վրայ ելած` զայն «Հայ Աշտարակ» անունով կը կնքեմ»